Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng 08 Năm 2019
Trang chủ Tin tức
Thông tư 13/2013/TT-BTC: UBCKNN kiểm tra thao túng giá chứng khoán trên báo chí và tin đồn

(2/4/2013 2:24:21 PM )

 

 

 

Thông tư 13/2013/TT-BTC: UBCKNN kiểm tra thao túng giá chứng khoán trên báo chí và tin đồn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 25/1/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2013/TT-BTC về giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/3/2013 và thay thế Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

CTCK mời NĐT đến làm việc liên quan đến giao dịch bất thường

Theo Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC các đối tượng có trách nhiệm phát hiện thao túng giá chứng khoán bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNNNN), 2 Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký thì điểm mới trong Thông tư 13/2013/TT-BTC đó là yêu cầu CTCK và cả NĐT phải tham gia làm việc nếu có các giao dịch bất thường.

Theo đó, CTCK phải phối hợp với UBCKNN trong việc mời NĐT đến làm việc với các đoàn kiểm tra của UBCKNN, SGDCK liên quan đến giao dịch có dấu hiệu bất thường và phải gửi UBCKNN, SGDCK báo cáo, tài liệu khi nhận được yêu cầu.

Đối với NĐT, NĐT có trách nhiệm hợp tác với UBCKNN, SGDCK, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu, nếu không phối hợp và hợp tác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng giám sát có trách nhiệm cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư, giao dịch chứng khoán của quỹ đầu tư mà ngân hàng thực hiện giám sát theo yêu cầu của UBCKNN.

Trách nhiệm của UBCKNN: Kiểm tra cả tin đồn về thao túng giá chứng khoán

Thông tư 13/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN, SGDCK và Trung tâm lưu ký trong việc giám sát các giao dịch bất thường trên TTCK.

Đối với UBCKNN, UBCKNN phải xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát hàng năm, UBCKNN phải báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm hoặc theo yêu cầu của BTC về kết quả thực hiện công tác giám sát giao dịch chứng khoán.

Một điểm mới đó là UBCKNN ngoài việc giám sát hoạt động của CTCK trong việc giao dịch và cung cấp dịch vụ liên quan, ngoài ra còn giám sát giao dịch chứng khoán của NĐT có tổ chức, NĐT nước ngoài để kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường có thể gây hiệu ứng tâm lý cho NĐT nhỏ lẻ.

Về phương thức giám sát thì UBCKNN ngoài cơ sở dữ liệu của hai sở, báo cáo của các công ty, VSD thì các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn cũng làm cơ sở để giám sát.

Đối với sở giao dịch chứng khoán, SGDCK có trách nhiệm giám sát diễn biến các giao dịch trong ngày, nhiều ngày, định kỳ; Phân tích, đánh giá và chịu trách nhiệm xác định rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các giao dịch bất thường nhằm kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu thao túng thị trường, giao dịch nội bộ và các hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán và phải rà soát các thông tin báo chí, tin đồn liên quan đến các giao dịch bất thường.

Ban hành hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên SGDCK theo quy định tại Điều 9 Thông tư này sau khi được UBCKNN chấp thuận; Giám sát trực tuyến trên hệ thống giám sát của SGDCK các giao dịch trong ngày của chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch để phát hiện các giao dịch bất thường.

Đối với Trung tâm lưu ký, điểm mới trong Thông tư 13/2013/TT-BTC đó là ngoài việc công bố định kỳ hàng tháng về danh sách cổ đông lớn, danh sách NĐT nước ngoài thì VSD phải báo cáo thông tin và danh tính tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT mở tại các CTCK (trước đó chỉ cung cấp danh sách cổ đông lớn, danh sách NĐT mở cùng lúc nhiều tài khoản).

Việc phân chia rõ trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên tham gia thị trường chứng khoán sẽ hạn chế được phần nào các giao dịch thao túng giá trên thị trường, trả lại sự trong sạch và minh bạch cho TTCK, đảm bảo cho các NĐT đều được giao dịch một cách công bằng.

 

 

 

 

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>

Liên kết

EfitriĐảng cộng sản
Bo tai chinh
Ủy ban chứng khoán nhà nước
VAFILuật Việt

Lượt truy cập

01351442
Về đầu trang