Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng 08 Năm 2019
Trang chủ Tin tức
SCIC tiếp tục đẩy mạnh công tác bán vốn trong năm 2011

(2/14/2011 9:34:10 PM )

Tổng công ty sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư theo các
hình thức đa dạng: đầu tư tài chính, đầu tư dự án
 
 
 
Theo Tổng giám đốc SCIC Lại Văn Đạo, một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch năm 2011 của Tổng công ty là tiếp tục triển khai các nội dung của Kết luận số 78 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung báo cáo Chính phủ để sớm thông qua Nghị định về Điều lệ mới của Tổng công ty, song song với việc tiếp tục tháo gỡ một số vướng mắc cơ chế, chính sách liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ đặc thù của SCIC. Bên cạnh đó, trên cơ sở Nghị định, khẩn trương dự thảo Chiến lược Phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020.
 
 
 
Cũng theo Tổng giám đốc SCIC Lại Văn Đạo, năm 2011, SCIC sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác bán vốn, theo đó dự kiến triển khai bán vốn tại 281 doanh nghiệp với mục tiêu bán hết vốn tại 170 doanh nghiệp. Đồng thời, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư theo các hình thức đa dạng: đầu tư tài chính, đầu tư dự án. Trong đầu tư dự án có thể lựa chọn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp; ưu tiên những dự án/ngành/lĩnh vực trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, phát huy vai trò của một Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
 
 
 
 
Doanh thu năm 2010 của SCIC ước đạt khoảng 2.753 tỷ đồng, vượt 46% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.445 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch, tăng hơn 30% so với năm trước 2009.
Năm 2010, SCIC đã thực hiện bán vốn nhà nước tại 106 DN (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 97 DN), giá trị theo sổ kế toán là 278 tỷ đồng, thực tế thu về 642 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình 2,31 lần so với mệnh giá.
Tính đến thời điểm 31/12/2010, SCIC đã tiếp nhận vốn Nhà nước tại 932 doanh nghiệp, bán vốn thành công tại 442 DN (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 399 DN), giá trị sổ sách là 984 tỷ đồng, thực tế thu về là 2.209 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình 2,25 lần so với mệnh giá. Hiện tại, tổng số các doanh nghiệp thuộc danh mục của Tổng công ty là 538 doanh nghiệp.
 
 
LP

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>

Liên kết

EfitriĐảng cộng sản
Bo tai chinh
Ủy ban chứng khoán nhà nước
VAFILuật Việt

Lượt truy cập

01351442
Về đầu trang