Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 07 Năm 2019
Trang chủ Tư vấn

Tư vấn


Các dịch vụ do KTQGVN cung cấp:


- Tư vấn tài chính: Tư vấn xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức sở hữu Công ty, tham gia thị trường chứng khoán, góp vốn liên doanh, hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Tư vấn nguồn lực, tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự.

- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tư vấn quản lý: Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp, xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh, Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, Tư vấn lập dự án khả thi cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, Tư vấn đầu tư lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp.

 
- Tư vấn thuế: KTQGVN xác định rằng thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Theo đó, dịch vụ tư vấn nói chung, dịch vụ tư vấn thuế nói riêng của KTQGVN luôn mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp bởi sự kết hợp giữa đội ngũ  chuyên gia  tư vấn thuế giàu kinh nghiệm của KTQGVN cùng với quan hệ chặt chẽ và mật thiết với Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và các cơ quan thuế địa phương. KTQGVN luôn trợ giúp các khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ, đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng của thuế đến các giao dịch kinh doanh.
 
KTQGVN luôn thực hiện dịch vụ tư vấn thiết lập và tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp, dự án quốc tế tài trợ và các tổ chức khác.
 
KTQGVN trợ giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam về các thủ tục cần thiết như thành lập doanh nghiệp, thuê đất của Nhà nước, tuyển dụng nhân sự và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh với các đối tượng khác nhau.

Liên kết

EfitriĐảng cộng sản
Bo tai chinh
Ủy ban chứng khoán nhà nước
VAFILuật Việt

Lượt truy cập

01351442
Về đầu trang