Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 07 Năm 2019
Trang chủ Câu lạc bộ KTQGVN

Câu lạc bộ KTQGVN

Câu Lạc bộ KTQGVN được Giám đốc KTQGVN ra quyết định thành lập và được KTQGVN tài trợ hoạt động về mặt kinh phí, tổ chức, phương tiện làm việc. Chức năng chính của Câu Lạc bộ KTQGVN là phối hợp với Hội đồng Khoa học, Ban Tư vấn và Đào tạo tổ chức các hoạt động của Câu Lạc bộ KTQGVN đã được ghi trong Thể lệ. Mục tiêu của Câu Lạc bộ KTQGVN là tư vấn miễn phí cho các hội viên đã được KTQGVN cấp thẻ hội viên KTQGVN về các lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính, kiểm toán, thẩm định giá, chứng khoán, tổ chức quản lý và Luật doanh nghiệp. Các đối tượng được cấp thẻ hội viên KTQGVN là các khách hàng của hệ thống KTQGVN và các đối tác mà KTQGVN đồng ý cấp. Để trở thành hội viên, phải có đơn xác nhận của Giám đốc/ Tổng Giám đốc theo mẫu. Đơn được cung cấp tại Văn phòng KTQGVN Hà Nội 1. Hội viên có thể gửi Email: hoặc bằng thư qua bưu điện, Ban Chủ tịch Câu Lạc bộ KTQGVN sẽ trả lời hội viên trong vòng 7 ngày.
Với các mối quan hệ đa dạng, mật thiết với các cơ quan chức năng của chính phủ, Ban Chủ tịch Câu Lạc bộ KTQGVN sẵn sàng giúp các doanh nghiệp về thông tin và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh với các đối tác khác nhau thông qua các dịch vụ tư vấn về tài chính, kế toán, thuế, và các dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin thường xuyên liên quan đến các văn bản chính sách của Nhà nước về thuế, tài chính, kế toán và các thông tin về hoạt động doanh nghiệp trong nước, hàng tháng hoặc theo yêu cầu riêng, Ban Chủ tịch Câu Lạc bộ KTQGVN sẽ gửi các thông tin hữu ích này cho khách hàng qua đường truyền Email hoặc bưu điện.

Liên kết

EfitriĐảng cộng sản
Bo tai chinh
Ủy ban chứng khoán nhà nước
VAFILuật Việt

Lượt truy cập

01351442
Về đầu trang