Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 07 Năm 2019
Trang chủ Tín nhiệm doanh nghiệp

Tín nhiệm doanh nghiệp

KTQGVN được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC lựa chọn trong số ít các đơn vị kiểm toán khi CRC chấp thuận sử dụng các thông tin báo cáo kiểm toán trong việc thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp. KTQGVN cũng sẽ tư vấn cho doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu phục vụ cho thẩm định viên khi có yêu cầu cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC. Hoạt động thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp sẽ công khai, minh bạch các thông tin tài chính và các thông tin khác của doanh nghiệp, cung cấp tín hiệu khách quan, trung thực cho các nhà đầu tư và công chúng quan tâm.Liên kết

EfitriĐảng cộng sản
Bo tai chinh
Ủy ban chứng khoán nhà nước
VAFILuật Việt

Lượt truy cập

01351442
Về đầu trang