Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 07 Năm 2019
Trang chủ Kiểm toán

Kiểm toán

Kiểm toán Báo cáo tài chính: Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nội bộ, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm), kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án, kiểm  toán thông tin tài chính, kiểm toán thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước. Dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính.

 Kiểm toán viên của KTQGVN

Đội ngũ kiểm toán viên là nhân tố quan trọng nhất đưa đến sự thành công cho KTQGVN. Với một đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, năng động và sáng tạo, hội tụ đầy đủ những phẩm chất  đạo đức nghề nghiệp, năng động đón đầu thời cơ, luôn luôn biết lắng nghe và thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng từ đó cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với lợi ích cao nhất, đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng.

Với đội ngũ kiểm toán viên xuất sắc nhất của ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam, dịch vụ kiểm toán KTQGVN cung cấp là dịch vụ có chất lượng cao ngang tầm quốc tế. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KTQGVN được tham dự các chương trình đào tạo chuyên môn liên tục của Bộ Tài chính, các tổ chức Quốc tế và Trung tâm Đào tạo Quốc tế ASIA PACIFIC thuộc Viện nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính tổ chức. Các nhân viên chuyên nghiệp của KTQGVN đã trải qua các chương trình đào tạo có hệ thống về cả chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý. Nhân viên của KTQGVN luôn cập nhật đầy đủ các nội dung mới nhất của các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán, chế độ tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Do đó, họ có khả năng hoạt động như một nhà tư vấn, tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng được kiểm toán.
 
Chuyên gia của KTQGVN
Các chuyên gia nước ngoài đã trợ giúp cho lãnh đạo và nhân viên KTQGVN các kỹ năng quản lý cũng như nghiệp vụ chuyên sâu tiên tiến của Quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp của KTQGVN.

Hội đồng Khoa học của KTQGVN gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ giàu kinh nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, thực hành kế toán và kiểm toán hàng đầu ở Việt Nam.
 
Kỹ thuật nghiệp vụ của KTQGVN

KTQGVN đã cung cấp các công nghệ, phương pháp tiếp cận và phương pháp luận mới nhất của Việt Nam và Quốc tế khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo rằng các dịch vụ đó đạt chất lượng cao nhất.

Chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn Quốc tế

Việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán tiên tiến của nước Cộng hòa Pháp mang tầm Quốc tế đảm bảo cho công việc kiểm toán của KTQGVN được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán Quốc tế, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định về kiểm toán độc lập Việt Nam. Có thể nói chất lượng dịch vụ của KTQGVN đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Cam kết của KTQGVN cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp với chất lượng cao đã trở thành giá trị và niềm tin của KTQGVN, và giờ đây trở thành một phần không thể tách rời trong văn hóa của KTQGVN, đòi hỏi KTQGVN phải không ngừng đổi mới và phát triển.
 

 

Liên kết

EfitriĐảng cộng sản
Bo tai chinh
Ủy ban chứng khoán nhà nước
VAFILuật Việt

Lượt truy cập

01351442
Về đầu trang